Interviews & enquêtes

Local Research voert marktonderzoek lokaal uit door onder andere diepte interviews en enquêtes af te leggen. Wij helpen uw doelgroep inzichtelijk maken. Wij komen er achter wat er omgaat in de doelgroep en wat de drijfveren zijn. Zijn ze bekend met uw merk? Of hebben ze voorkeur voor bepaalde kleuren, smaken, kwaliteit? De respondenten kunnen uiteenlopen van normale burgers tot supermarktmanagers of directeuren van productiebedrijven. Naast interviews en enquêtes, nemen we ook smaak- en geurtesten af bij uw doelgroep.

Kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek achterhaalt persoonlijke beweegredenen van individuele respondenten. Ondanks dat kwalitatief onderzoek tijdrovend en kostbaarder is, zijn de gegevens zeer relevant. Door speling in de vragenstructuur, kan er tijdens het interview worden ingespeeld op de reactie van de respondent. Deze flexibiliteit geeft soms verrassende inzichten, die het meest waardevol zijn voor uw strategie. 

Kwantitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek richt zich op een groot aantal respondenten. Het voordeel van deze onderzoeksvorm is tijd- en geldbesparing, maar zeker ook de betrouwbaarheid, die het mogelijk maakt om valide uitspraken te doen.
Enquêtes zijn een handig middel om veel gegevens te verzamelen.

“Door de juiste vragen te stellen, kunt u wezenlijke inzichten krijgen. Dit helpt u om gericht uw strategie te bepalen richting uw doelgroep, om zo uw  groeidoelstellingen te realiseren.”

Kennismaken met uw doelgroep?

Wij formuleren de juiste vragen om u bekend te maken met de kenmerken en drijfveren van uw doelgroep.
Wat wilt u van hen weten?