Watertekort

Het is tegenwoordig niet meer uit de hedendaagse discussies in de media en politiek weg te denken, klimaatverandering. De focus in deze dialogen lijkt hierbij voornamelijk op de oorzaken van klimaatveranderingen te liggen. De politiek en medialand hebben het er maar druk mee. Toch lijken de meeste Nederlanders zich nog geen zorgen te maken. Maar staan we wel genoeg stil bij welke gevolgen de klimaatverandering op onze eigen sector heeft?
Local Research was in December 2019 in Zuid-Afrika en ondervond daar zelf hoe hevig de gevolgen van klimaatverandering kunnen zijn. Zo heeft Zuid-Afrika in 2018 te maken gehad met de strengste droogteperiode in 100 jaar. Precies in datzelfde jaar maakten Europese boeren ook de sterkste droogteperiode in jaren mee. Kortom, het is wereldwijd een veel voorkomend probleem.
De waterproblemen zijn ernstig toegenomen in de afgelopen decennia. Boeren ondervinden jaarlijks toenemende problemen bij het irrigeren van de landbouwgrond. Niet alleen in Afrika is dit een groot probleem, ook in Europa krijgen boeren steeds meer te maken met watersnood. Door de droogtepreriodes komen teelten ernstig in gevaar. De huidige productie kan stil komen te liggen, maar vooral aanplant kan zich niet goed ontwikkelen.

De boeren zagen hun groente en fruit productie in gevaar komen, maar ook de lokale bevolking ondervond grote problemen met haar moestuinen. De ´eigen ´ productie werd sterk bedreigt en rantsoenering bleek de enige uitweg. Door de droogteperiode is groente een schaars goed geworden en is de prijs flink toegenomen. In Afrika leeft een groot deel van de bevolking in zogeheten ´town ships´. Door de schaarste in groente en fruit konden mensen in de townships amper gezonde voeding meer aanschaffen. Gevolg was dat men koos voor goedekopere koolhydraat rijke maaltijden, met een extreme toename aan obesitas tot gevolg.
In 2018 kwam het waterpijl in de West Kaap zo laag te staan dat men ´Day Zero´ bijna liet ingaan. De dag waarop er geen water meer uit de kraan zou komen. In Nederland haast onvoorstelbaar, maar in Zuid Afrika steeds meer realiteit. Alleen door strikte maartregelen en rantsoenering waarbij inwoners van Kaapstad maximaal 50 liter water per huishouden per dag mocht verbruiken, waar wij in Nederland gemiddeld 500 liter per huishouden per dag verbruiken. Dankzij deze strenge maatregelen kwam de crisis uiteindelijk niet zo ver. Na enkele maanden werd de strenge rantsoenering opgeheven, maar de problemen van het watertekort blijven dagelijks aanwezig.

De droogtes rondom de West Kaap baren ook Nederlandse fruit importeurs grote zorgen. Nederland is met 19% van de totale export, de belangrijkste handelspartner voor Zuid Afrika. Van sinaasappels, tot druiven en avocado´s, Nederland voert de ranglijst nagenoeg met iedere fruitsoort aan. China is de laatste jaren in grote opmars, maar verwacht wordt dat Nederland de komende jaren de lijst nog zal aanvoeren. De droogtes bij de West Kaap ontstaan overigens doordat er in deze regio veel minder water valt dat in in het oostelijk gedeelte van het land, zoals in de regio Limpopo, waar voornamelijk citrus wordt verbouwd.

Met de toenemende wereldbevolking en dus meer buiken te vullen, zijn lange droogteperiodes funest voor de wereldbevolking. Zoals in Zuid-Afrika afgelopen jaar duidelijk werd, is schaarste van groente en fruit een hedendaags risico van de klimaatveranderingen. De ernst van het probleem is duidelijk, maar de vraag is, hoe nu verder?
Tijdens mijn zoektocht naar een antwoord op deze vraag, stuitte ik op meerdere innovatieve applicaties van Nederlandse bodem.
Eén daarvan is een applicatie op basis van satelietdata, waarbij het watergebruik voor irrigatie gemonitord kan worden. De applicatie toont aan wanneer er meer geïrrigeerd wordt dan de vooraf gestelde norm. Na de constatering wordt er contact opgenomen met de boer, om de situatie te bespreken en het verbruik te verminderen. Het middel is dus geen strafmaatregel maar een leermechanisme.
Andere oplossingen worden momenteel onderzocht. Zo wordt er gekeken naar hoe groenten en fruit niet op zoet maar op zilt water verbouwd kunnen worden. In Zuid Afrika is er een enorm gebrek aan zoet water en er treedt steeds meer verzilting op. Tevens wordt er gekeken naar biologische teelten waarbij waterreductie van 50% mogelijk is.


Mooie, innovatieve oplossingen dus om eventuele watertekorten beter te kunnen controleren. Maar hoe kunnen we dit ook dichter bij huis beter inrichten? Heb jij hier ideeën over? Laat je mening hieronder horen en discussieer mee.

Leave A Comment