Concurrentieanalyse

Wanneer u besluit om nieuwe markt aan te boren is het van groot belang om te weten wat de huidige spelers op de markt doen en wat uw positionering ten opzichte van de overige spelers is. Local Research helpt u bij het inzichtelijk maken van kansen, maar helpt ook te bepalen hoe uw business zich verhoud tot de concurrent. 

Marktinformatie

Door informatie gewonnen vanuit lokaal concurrentieonderzoek ontstaan vaak nieuwe ideeën. Denk hierbij aan marketing-activiteiten of samenwerkingsverbanden.

Positioneren

Door middel van een benchmark wordt concurrentiegedrag in kaart gebracht. Tevens kunt u veel leren uit de aanpak van de huidige spelers in de markt. Daarnaast wordt het duidelijk waar uw onderscheidend vermogen ligt en hoe u zich kunt positioneren.

Transparantie

Door lokaal onderzoek te doen, wordt de ware aard van uw concurrent getoond. Informatie op het internet kan een vertekend beeld geven ten opzichte van de strategie en aanpak in het veld.

Zet uw concurrent buiten spel

Met een concurrentieanalyse helpen wij uw bedrijfspositie verbeteren. Wij analyseren de belangrijkste spelers in de markt om zo een marktstrategie te vormen. Niet alleen voor export is het van belang om te weten wie uw concurrenten zijn. Ook voor import is dit van groot belang. Door inzicht in wie uw concurrenten zijn, kunt u uw inkoop- of verkoopstrategie aanpassen op de markt.

Klaar om de concurrentiestrijd aan te gaan?

Local Research geeft u dankzij opmaat gemaakte concurrentieanalyse duidelijkheid over uw startpositie. Behoefte aan een goede voorbereiding?