Deskresearch

Onderzoek begint vaak bij deskresearch, omdat via deze weg veel relevante data verzameld kan worden. Toch zijn wij voorstander om deskresearch ten alle tijden te combineren met andere onderzoeksvormen, alvorens te starten met export. Meestal dient de informatie gewonnen uit deskresearch als de basis, die aangevuld wordt met nieuwe informatie waar anderen niet over beschikken. 

Financiële vraagstukken

Wees voorbereid en laat u begeleiden bij financiële vraagstukken. Wij gebruiken een import/export indicator om de betrouwbaarheid van de markt in kaart te brengen.

Trends & ontwikkelingen

Krijg inzicht in interessante rapporten die voor uw branche van belang zijn. Wij leggen tevens contact met de lokale KvK, overheden en branche organisaties om zo de trends en ontwikkelingen in de markt te achterhalen.

Wet- & regelgeving

Wanneer u start in een nieuwe markt, is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving. Wij maken kansen maar zeker ook valkuilen in het proces inzichtelijk, waardoor u goed voorbereid de markt kunt betreden.

Geen tijd om urenlang te googlen naar de antwoorden op uw vragen?

Wist u dat er tegenwoordig middels Business Intelligence software enorm veel informatie tot uw beschikking is? Zo zijn er meer tools om specifieke informatie te winnen. Wij nemen de zoektocht naar antwoorden op uw vragen graag uit handen.